کلینیک ایمپلنت جی دی
جایگزین کردن دندان از دست رفته با ایمپلنت دندان
تیر ۲۱, ۱۳۹۶
تاریخچه ایمپلنت اشترومن یکی از بهترین برند های ایمپلنت
شهریور ۵, ۱۳۹۶

ساخت ایمپلنت دندان

معرفی اجزای تشکیل دهنده ایمپلنت

ساخت ایمپلنت دندان

شصت و نه درصد از جمعیت بالغ حداقل یک دندان دائمی را از دست می دهند. برای برآورده ساختن این نیاز، بزرگترین محصول دندانپزشکی ساخت ایمپلنت است و فروش آن بیش از 4/2 میلیارد دلار در سال است. این ارقام به بیش از 250،000 ایمپلنت دندانی که هر ساله برای بیماران گذاشته می شود، می رسد. اگر چه بسیاری از دندانپزشکان امروزه هرگز ایمپلنت را در آموزش های خود قرار نمی دهند اما تعداد دندانپزشکانی که خدمات ایمپلنت دندان را به شیوه های خود اضافه می کنند، به سرعت در حال افزایش می باشد. کاشت ایمپلنت دندان ممکن است عوارض غیر منتظره ای داشته باشد. هنگامی که یک دندانپزشک تصمیم به گذاشتن ایمپلنت می کند، نتایج غیر منتظره و راه حل های مورد نیاز را بررسی می نماید.

در نهایت، شایعترین نوع طراحی ایمپلنت امروزه در سه جزء شامل کاشت دندان، آئورت و جزء پروتز می باشد. در برخی موارد، مفصل و اجزای پروتز ترکیب می گردند. آنها هر دو به یک پیچ متصل می شوند تا قطعه کمربند را به ایمپلنت رسانده و اجزاء را به ایمپلنت واقعی وصل کنند.

در نسل های پیشین اتفاق ناخوشایند در کاشت ایمپلنت، سست شدن پیچ بود. این باعث می شد بیمار ناراضی باشد. همچنین گاهی شکسته شدن ایمپلنت می توانست فاجعه بار باشدکه ترمیم آن بسیار سخت و غیر ممکن بود.

خوشبختانه پیچش پیچ امروزه در صنایع ایمپلنت غیر معمول می باشد. این به دلیل دقت بالا در ساخت قطعات و طرح های بهبود یافته است که تنها بر روی پیچ برای نگهداری تکیه نمی کند و بسیار محکم شده است.

بررسی اولین تاج

اولین تاج

تأیید صندلی ردیف

صندلی ردیف

جایگذاری تاج دوم

تاج دوم

سیستم های دندانپزشکی یکپارچه

تریپین

ایمپلنتولوژی

دندانپزشکی زیبایی در طول چند دهه گذشته، به ویژه در زمینه ایمپلنتولوژی، پیشرفت زیادی کرده است. بیماران ترجیح می دهند روش های اندوسیستم را برای پروتزهای سنتی و سایر پروتز های متحرک برای افزایش ثبات و راحتی و کاهش درد به کار ببرند.

معمولا ایمپلنت های دندانی نتایجی بسیار قابل پیش بینی در فرآیند جایگزینی دندان های کشیده شده داشته است. به نظر می رسد که بسیاری از ارزیابی های ایمپلنت های دندانی موفقیت های کاربردی اما نه لزوما زیبایی شناختی داشته اند. معماری بافت ایمپلنت، از اهمیت حیاتی برای نتیجه زیبایی شناختی برخوردار می باشد. این مقاله توضیح می دهد که چگونه طراحی ایمپلنت، بویژه آنکه مربوط به اتصال ایمپلنت به استخوان فک است، تأثیر عمیقی بر معماری بافت ایمپلنت و بنابراین زیبایی شناسی این چارچوب دارد.
پیکربندی داخلی ایمپلنت از لحاظ حفظ فیزیكی پایه بر روی ایمپلنت شایع ترین اتصال آستانه ایمپلنت می باشد. با این حال، مهر و موم آن اتصال، همان قدر مهم است که حفظ بافت های پروتز ایمپلنت مهم می باشد، زیرا وجود یا عدم وجود آلودگی باکتریایی در اتصال، تاثیر مستقیمی بر این بافت ها دارد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *