مراحل انجام ایمپلنت دندان
مراحل انجام ایمپلنت دندان
شهریور ۱۶, ۱۳۹۵
عوارض ایمپلنت دندان
عوارض ایمپلنت دندان: آیا ایمپلنت دندانی عوارضی دارد؟
شهریور ۲۵, ۱۳۹۵

علل لقی ایمپلنت دندانی ، چرا ایمپلنت دندان شل میشه؟

لقی ایمپلنت دندانی

علل لقی ایمپلنت دندانی

علل لقی ایمپلنت دندانی ، این سوالی است برای افرادیکه تجربه ایمپلنت دندانی دارند یا نزدیکانشان چنین تجربه ای را دارند می پرسند. شل شدن ایمپلنت یا لق شدن ایمپلنت دندان دو حالت دارد  در حالت اول، قسمت پایه که اصطلاحا فیکسچر گفته می شود شل می شود و حرکت دارد اصولا ایمپلنت دندان بعد از پیوند نباید حرکتی داشته باشد شل شدن پایه ایمپلنت دندان نشان دهنده عدم جوش خوردن پایه است که یا جراح و پروتزیست موقع کاشت دندان متوجه ان نشده اند یا پیوند اولیه ایمپلنت دندان نامناسب بوده که  بجای چسبندگی استخوانی بافت فیبروز به سطح ایمپلنت می چسبد و در اوایل موقع گذاشتن پروتز بطور نسبی سفت است ولی بعدا  در اثر نیروهای جویدن دچار لقی می شود.

در چنین مواردی کل پروتز و پایه  باید خارج شود و یک پایخه جدید بلافاصله یا با فاصله زمانی شش هفته قرار داده شود. در حالت دوم پایه ایمپلنت دندان سفت است ولی پروتز روی آن شل می شود این حالت می تواند بعلت جداشدن چسب یا سمانی باشد که پروتز را روی ایمپلنت دندان می چسباند و یا اینکه پروتز بلند باشه و در حرکات جویدن نیروهای نامناسب به پروتز وارد بشه و باعث جدا شدن پروتز بشه در این مورد باید بلندی پروتز توسط دندانپزشک دوباره ارزیابی شود و پروتز چسبانده شود چون در چسباندن پروتزهای ایمپلنت دندانی اغلب از چسب یا سمان های موقت استفاده می شود این وضعیت شیوع بیشتری دارد.

نوع دیگری از لقی پروتز ایمپلنت دندانی وجود دارد که پیچی که قسمت رویی پروتز را به پایه متصل می کند شل می شود که اصطلاح علمی انscrew loosening است این وضعیت یه علت نیروهای نامناسب ناشی از بلند بودن در حرکات طرفی فک ایجاد می شود یا به مشکل ساختاری ایمپلنت دندان بر می گردد که بیشتر در ایمپلنت های ارزان قیمت و کره ای بروز می کند کوتاه بودن پیچ و عدم تطابق قطعه متصل کننده که اباتمنت گفته می شود از علل این وضعیت محسوب می شود یک علت دیگر هم با زاویه نامناسب قرار دادن پایه ایمپلنت موقع جراحی است که می تواند محور نامناسب نیروهای جویدن روی پایه ایجاد کند و شل شدن های پیچ را ایجاد کند.

شل شدن ایمپلنت دندان

چرا ایمپلنت دندان شل میشه؟ علل لقی ایمپلنت دندانی

منبع

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *