لقی ایمپلنت دندانی
علل لقی ایمپلنت دندانی ، چرا ایمپلنت دندان شل میشه؟
شهریور ۱۹, ۱۳۹۵
مرکز ایمپلنت دندان تهران
بهترین مرکز ایمپلنت تهران
مهر ۲, ۱۳۹۵

عوارض ایمپلنت دندان: آیا ایمپلنت دندانی عوارضی دارد؟

عوارض ایمپلنت دندان

عوارض ایمپلنت دندان

ایمپلنت بعنوان یک درمان قابل قبول در موارد از دست دادن دندان یا بی دندانی استفاده می گردد. این سوال ممکن است برای بیماران پیش آید که عوارض ایمپلنت دندان چیست؟

عوارض قرار دادن ایمپلنت را می توان به دو مرحله انجام جراحی و مرحله قرار دادن پروتز تقسیم بندی نمود.

در مرحله جراحی تشخیص نامناسب و تجربه جراح می تواند باعث بوجود آمدن عوارضی مانند آسیب به عصب فک تحتانی به علت قرار دادن ایمپلنت با طول نامناسب ایجاد می شود بیمار بی حسی در ناحیه لب پایین و چانه خواهد داشت.

یک وضعیت دیگر در موارد سوراخ شدن سینوس فک بالا و گاهی کف بینی وجود دارد، که اگر میزان ورود ایمپلنت بیش از 4 میلی متر باشد عوارضی مانند سینوزیت ممکن است ایجاد گردد در برخی موارد خود پایه ایمپلنت به داخل سینوس جابجا می شود که باید توسط جراح حتما درآورده شود.

عوارض ایمپلنت دندان

در عکس رادیوگرافی یک ایمپلنت جابجا شده به سینوس در سمت چپ عکس (راست بیمار) دیده می شود.

عوارض ایمپلنت دندان

در این عکس آسیب عصب فک تحتانی بدنبال قرار دادن پایه ایمپلنت قابل مشاهده است بی حسی لب پایین و ناحیه تا زمانیکه ایمپلنت در ناحیه باشد ادامه پیدا خواهد کرد.

از عوارض دیگر می توان به سوراخ شدگی استخوان فک در نواحی قدامی فک بالا و خلفی فک پایین اشاره کرد.

استفاده از ایمپلنت های نامرغوب مواد پیوندی نامناسب و عدم رعایت اصول استریل جراحی هم می تواند عفونت، واکنش جسم خارجی و بدنبال آن از دست رفتن استخوان اطراف ایمپلنت اشاره نمود.

از عوارض دیگر کاشت ایمپلنت قسمت پروتز نیز می توان به عدم چک کردن بلندی پروتز موقع جویدن و حرکات طرفی اشاره نمود که باعث تحلیل استخوان اطراف پایه ایمپلنت و یا جدا شدن پروتز و گاها شکستگی تاج دندان مقابل می گردد.

از عوارض دیگر ایمپلنت می توان به لقی دندان مجاور ایمپلنت اشاره داشت.

اگر فاصله پایه ایمپلنت تا دندان مجاور کمتر از 1.5 میلی متر باشد یا پایه موقع جراحی با زاویه ای قرار داده شده باشد که ریشه دندان مجاور آسیب دیده باشد می تواند به لقی دندان مجاور منتهی گردد.

در مواردی هم که پروتز ایمپلنت با یک دندان طبیعی بریج شود می تواند روی دندان مجاور تاثیر داشته باشد و آن را لق کند.

عوارض ایمپلنت دندان

ایمپلنت کج قرار داده شده باعث آسیب به ریشه دندان مجاور شده است.

اگر ریشه ایمپلنت در دهان بیمار کج قرار داده شود حتما باید به متخصص مراجعه نماید و این مشکل را حل نماید.

منبع

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *