خرداد ۲۰, ۱۳۹۵
مقایسه ایمپلنت دندانی

مقایسه ایمپلنت با دیگر روش های درمان بی دندانی

مقایسه ایمپلنت با دیگر روش های درمان بی دندانی از دست رفتن یک دندان : وقتی یک دندان از دست رفته باشد در این حالت در مقایسه ایمپلنت، راه حل مرســوم تراش دندان های مجاور ناحیه دندان از دست رفته برای جایگزینی آن (بریج) این روش باعث پوسیدگی دندان های […]