شهریور ۱۹, ۱۳۹۵
لقی ایمپلنت دندانی

علل لقی ایمپلنت دندانی ، چرا ایمپلنت دندان شل میشه؟

شل شدن یا لقی ایمپلنت می تواند به علت شلی پایه باشد که نشان دهنده عدم جوش خوردن ایمپلنت به استخوان باشد یا لقی پروتز باشد که جدا شدن چسب یا پیچ اتصال دهنده عامل ان است