شهریور ۱۶, ۱۳۹۵
مراحل انجام ایمپلنت دندان

مراحل انجام ایمپلنت دندان

درمان ایمپلنت اغلب شامل مراحل جراحی و پروتز است که یک دوره سه تا چهار ماه برای کاشت ایمپلنت باید انتظار داشت